Szervezők
Tombor László csst.
442. sz. Báthory László cserkészcsapat

Táborparancsnok

Jómagamat Galerius császár személyéhez hasonlítanám. Mindig is törekedtem valamilyen szinten a változásra, hogy valami jobbat és mást vigyek az életbe. Érdekel más emberek véleménye és ezen vélemények ok-okozati összefüggései. Galerius római császár azzal a céllal nevezte át a Római Birodalmat, hogy az is jobb és más legyen. Igyekszem egy adott tervből a lehető legjobbat kihozni.
Gyimóthy András csst.
1111. sz. Szent István cserkészcsapat

Operatív
táborparancsnok-helyettes

A római kori férfiak közül Spartacusra esett a válsztásom. Spartacus gladiátorként élt a Római Birodalomban, aki elég bátor és hősies volt hozzá, hogy szembeszegüljön az elnyomó hatalomnal. Kiváló vezetőként -a gladiátorokból és rabszolgákból álló seregével- számos római légiót is legyőzött.
Springer Bence csst.
1048. sz. Greszl Ferenc cserkészcsapat

Adminisztratív
táborparancsnok-helyettes

Marcus Tullius Cicero. Politikus, jogász és szónok. Beszédeinek hatásai az egész Birodalom történelmére befolyással bírtak, a Sulla elleni vádbeszédétől kezdve, Pompeius hadvezérré választásán át, a Catillinia-féle összeesküvés elfojtásáig. Logikus gondolkodása, világos érvelése és az a hév, amivel azért küzdött, amiben hitt, számomra példaértékű és én is hasonlóan igyekszem dolgozni a cserkészetben.
Ugron Adél csst.
800. sz. Solymár cserkészcsapat

Kommunikáció
munkacsoport-vezető

Amennyiben a Római Birodalomban élnék, Diana római istennőt, harcos amazont választanám pártfogómnak. A vadon természetet jelképezve, az erdők védője, a népek, a nők, a szépség és a gyermeknevelés patrónája. Biztos vagyok benne, hogy remek cserkész válna belőle.
Szentváry-Lukács Keve csst.
1000. sz. Szent Korona cserkészcsapat

IT munkacsoport-vezető

Római kori példaképem Trajan, uralkodó a Krisztus utáni második évszázadból, kinek irányítása alatt a Római Birodalom elérte földrajzi kiterjedésének tetőfokát. Munkássága remek példája számomra a vezetői ambíciónak, céltudatosságnak, melyek segítségével kemény munka árán elérhetünk bármit, amiről eddig csak álmodni tudtunk.
Bálint Levente csst
1020. sz. PÁKICs cserkészcsapat

Biztonság
munkacsoport-vezető

Ha Caesar korában élnék, Marcus Antonius lennék. Ő a hatalom megerősítője, a hadvezér. Ő biztosította Caesar számára a birodalom biztonságát, a katonás rendet. A dictator után az első személy, vagyis nagy a hatalma, viszont a nép szemében kisebb a felelőssége. Nem mellékes, hogy a kor legjobb nője a neje. Ha később élnék a római korban, akkor Diocletianust válsztanám, mert ő vetett véget az áldemokráciának, végre hivatalossá téve az addig bújtatott abszolutizmust.
Karvázy Zsombor csst.
1020. sz. PÁKICs cserkészcsapat

Táborfelépítés
munkacsoport-vezető

Nem egy hadvezért vagy császárt választanék a római korból, hanem Caius Valerius Catullus költőt. Ő az egyik legeredetibb költő az aranykorból. Remek példája annak, hogy a nagy lírai költőknek nem kell hosszú életet élni, hogy halhatatlan életműveket hozzanak létre.
Petainek Tibor
442. sz. Báthory László cserkészcsapat

Logisztika
munkacsoport-vezető

Marcus Antonius személyét választottam, ő az akivel azonosulni tudnék. Céltudatossága, magabiztossága, precizitása, megbízhatósága és hűsége Rómához méltóan emeli őt a Birodalom nagyjai közé.
Turján Emese csst.
442. sz. Báthory László cserkészcsapat

Program
munkacsoport-vezető

Nem egy konkrét személyt választanék, hanem a magistratust, mint tisztviselők hivatalát. A magistratus felelt többek között a gladiátorjátékok megszervezésért. A gladiátor játékoknak fontos szerepe volt a korban, hiszen alkalmat adott a nép és az uralkodó közös szórakozására, egy kis pezsgést víve a mindennapi életbe. Számomra párhuzamba hozható a programszervezéssel a KNT-ben.
Csortán-Szilágyi György
1026. sz. Szent László Király cserkészcsapat

Pénzügy
munkacsoport-vezető

Ha Róma, akkor Augustus császár! Az ő uralkodása idején érte el a római birodalom gazdaságának és társadalmának aranykorát a széleskörben bevezetett adóreformjának és pénzügyi intézkedéseinek köszönhetően. Tettrekészsége, következetessége és precizitása az, amivel korszakának kiemelkedő vezetőjévé - és egyúttal példaképemmé - vált.
Klemm Fülöp
442. sz. Báthory László cserkészcsapat

GH munkacsoport-vezető

Marcus Aureliust választottam, mert legfőbb tulajdonsága az igazságérzete és a tettereje volt, amik számomra is fontos tulajdonságok. A sztoizmus legfőbb képviselője, ugyanis minden ember azonos értékűségét hírdette, amely az egyik legfontosabb modern, katolikus feladat. Kitartással teljesítette kötelességeit, a közösségért dolgozott, könnyen mondott le az egyéni igényeiről.
Fleiner Mihály csst.
442. Báthory László cserkészcsapat

Program
munkacsoport-vezető

Jómagam nem azonosítaném magamat személlyel, ellenben tetszik a "Panem et circenses" idézet. Úgy vélem, hogy ez az idézet a feladatunk komolyságát is magában hordozza, vagyis az élvezetes programok ugyanolyan fontosak, mint a testi eledel.